Manžel je podnikatel a většinu majetku má na společnost, je možno i majetek této společnosti zahrnout do vypořádání?

kategorie Majetek

Ano, i společnost či majetek podnikatele podnikajícího jako OSVČ je třeba ocenit a vypořádat v rámci vypořádání společného jmění manželů.

Nenašli jste odpověď a hledáte rychlou pomoc?