Rozvod manželství v souvislosti s COVID-19. Víte, na co si dát pozor?

Rozvod v době koronaviru - co se změnilo

Rozvod manželství a COVID-19

Současná situace ohledně pandemie koronaviru má bohužel dopad i na rozpad řady manželství, přičemž manželé jsou nuceni řešit rozvod manželství a s tím související úpravu poměrů k nezletilým dětem a vypořádání majetku. Přinášíme přehled nejdůležitějších dopadů, se kterými se v současné době manželé řešící rozvod manželství potýkají v souvislosti s omezeními přijatými za účelem omezení šíření COVID-19.

 

I. Pomalejší soudy

S ohledem na nouzový stav je činnost soudů omezena, a dochází tak k odročování již nařízených jednání řešících rozvod manželství i k tomu, že nová jednání jsou nařizována až na vzdálené termíny. Vzhledem k tomu, že řada soudů se dosud nevypořádala s případy, které musely být odloženy s ohledem na nouzový stav na jaře, je pravděpodobné, že se vyřízení rozvodu může v řadě případů podstatně protáhnout.

 

II. Pokles příjmů a dopad této změny na výživné

V současné době přišla řada zaměstnanců (zejména v pohostinství či cestovním ruchu) o práci či jim byl razantně snížen příjem. Tato skutečnost nepochybně ovlivní i rozhodování soudu o výši výživného a je třeba počítat s tím, že soud ke ztrátě zaměstnání či poklesu příjmů přihlédne. Při rozhodování o výživném je tak třeba rozlišovat mezi dočasným poklesem příjmu (například proto, že je rodič na nemocenské či doma s dětmi v důsledku zavření škol) a trvalým poklesem příjmu v souvislosti se ztrátou zaměstnání.

 

 

III. Pozor na odpovědnost za dluhy druhého z manželů

S ohledem na přijatá omezení se řada osob (zejména z řad OSVČ) již na jaře zadlužila a nyní nemá z čeho dluhy splácet. Pakliže dluhy vznikly než byl dokončen rozvod manželství a před vznikem dluhu nedošlo včas ke zúžení společného jmění manželů (u notáře formou veřejné listiny), odpovídá za uhrazení dluhů i druhý manžel. Proti případným dluhům převzatým bez vědomí druhého z manželů je třeba se včas bránit, neboť jinak je zde riziko, že věřitelé budou tyto dluhy úspěšně vymáhat po druhém z manželů.

 

Krom výše uvedených dopadů se COVID-19 promítá i do dalších oblastí (například péče o děti v době uzavření škol či střídané péče). Rádi vám zodpovíme případné další dotazy týkající se stávajících omezení, v případě zájmu nás prosím kontaktujte.

 

 

Péče o děti a výživné

Rozvod manželství

Majetkové vyrovnání

Nenašli jste odpověď a hledáte rychlou pomoc?